Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Binnen de bebouwde kom                : 48 km/uur
Buiten de bebouwde kom:
………………………………………………………………..overige …………………….2 x 2-baans
………………………………………………………………..wegen ………………………..wegen                     snelwegen
Vrachtauto’s tot 7,5 ton                                      80                                       96                               112
Vrachtauto’s >7,5 ton                                          64                                       80                                 96
Samenstellen tot 7,5 ton                                    80                                        96                                96
Samenstellen >7,5 ton                                        64                                        80                                96
Buitenprofieltransporten:
Categorie 1                                                           64                                         80                                96
Categorie 2                                                           48                                         56                                64
Categorie 3                                                           48                                         56                                64
Snelheden worden in deze tabel in km/uur aangegeven; 1 mijl = 1,609 km

Bijzondere regels
• Links rijden, rechts inhalen; links parkeren.
• In de regel heeft het verkeer op de belangrijkste weg voorrang; bij een T-kruising het verkeer dat rechtdoor rijdt. Het verkeer op verkeerspleinen heeft voorrang op naderend verkeer.
• Asymmetrische koplampen dienen te worden afgesteld op links verkeer.
• Wanneer het zicht minder dan 100 m is, is het verplicht om dimlichten te voeren.
• Het is verboden om te roken in voertuigen. Overtreding van dit verbod wordt beboet met £ 50.00. De chauffeurscabine dient aan de binnenkant een rookverbodsticker te hebben.
• Voertuigen dienen op het dashboard een sticker te hebben waarop de hoogte van het voertuig staat vermeld.

Aparte voorschriften bij weersomstandigheden
Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord van het voertuig te hebben. Gebruik is niet verboden zolang er sneeuw op de weg ligt. Het gebruik van winterbanden is niet verplicht, maar bij sneeuwval moet het profiel van de banden dieper zijn dan 1 mm bij voertuigen boven de 3,5 ton ttg.

Adressen/telefoonnummers verkeersinformatie
Informatie over wegen en verkeerssituaties in Groot-Brittannië wordt gegeven door
AA Road Watch, tel. 0044-(0)181-9547344, www.theaa.com, 0900-3401100
Highways Agency, www.highways.gov.uk
FTA www.fta.co.uk/policy_and_compliance/road/road_network/ traffic_weather_alerts.html
• Transport for London, actuele verkeersinformatie in de regio Londen via Twitter @tfltrafficnews.

Parkeerplaatsen
Een overzicht van veilige parkeerplaatsen in dit land is opgenomen in de rubriek Services, TRANSPark op de website www.iru.org.
Het verblijf op een parkeerplaats is doorgaans niet gratis. Ter plaatse dient men vooraf te betalen. Bij niet betalen kan ‘s nachts een wielklem worden aangebracht, waartegen achteraf protesteren niet mogelijk is. Een boete bedraagt al gauw £250,00 vermeerderd met de kosten voor het parkeren. Voertuigen die worden geparkeerd in parkeerkommen die slechts met een onderbroken witte streep van de hoofdrijbaan zijn gescheiden, dienen in het donker te worden verlicht. Overtredingen kunnen met een Graduated Fixed Penalties Notice (GFPN) worden beboet.

Pech onderweg
Noodnummers:
• Politie 999 of 112
• Brandweer 999 of 112
• Ambulance 999 of 112

Boetes

Betaling en procedure
Boetes dienen in principe direct te worden betaald. De magistrate kan echter beslissen – op basis van circulaire no.1/1987 van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Home-Office) – dat de chauffeur mag vertrekken zonder de opgelegde boete betaald te hebben. In dat geval moet de betaling van de opgelegde boete binnen een afgesproken termijn (meestal 28 dagen) geschieden. Tevens moet de chauffeur op de hoogte zijn gebracht van de gevolgen voor hem en zijn werkgever als niet of niet op tijd wordt betaald. De chauffeur mag ook vertrekken zonder de boete betaald te hebben indien een in GrootBrittannië ingezetene voor hem borg wil staan. Hiervoor kan veelal een beroep worden gedaan op een lokale agent.

Strafpunten
Voor een aantal overtredingen worden strafpunten opgelegd. Voor een overtreding worden minstens drie strafpunten opgelegd, bijvoorbeeld voor slordig rijden, gladde banden, alcohol of drugsgebruik. Bij twaalf strafpunten binnen een jaar volgt tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Voor meer informatie is er de website van de DVLA, instantie die de administratie beheert van bestuurders die strafpunten opgelegd hebben gekregen. Voor contactgegevens, zie hoofdstuk 18, Adressen.

Verstekelingen
Worden er verstekelingen in een voertuig ontdekt, dan kan de Britse immigratiedienst een boete opgelegen tot maximaal £2.000,00 per verstekeling, voor zowel de chauffeur als voor diens werkgever.
Deze boete hoeft niet direct te worden betaald, aangezien de mogelijkheid bestaat om binnen 28 dagen bezwaar in te dienen. Wanneer de uiteindelijke boete is vastgesteld dient men binnen 60 dagen te betalen.
De chauffeur wordt geacht een checklist bij te houden waarin hij aangeeft wat hij heeft gedaan ter voorkoming van het aan boord krijgen van verstekelingen. Voorzorgsmaatregelen zijn bijvoorbeeld niet stoppen wanneer men onderweg is naar de terminal, en regelmatig controleren van het voertuig en de lading, eventueel TIR versluiting en douaneloodjes. Ook dient er binnen het transportbedrijf een systeem te zijn waaruit blijkt dat onder andere de chauffeur goed is geïnstrueerd. Richtlijnen hiervoor zijn te vinden in de zogeheten Code of Practice, uitgegeven door de Britse immigratiedienst. Er zijn mogelijkheden om te voorkomen dat verstekelingen zich toegang verschaffen tot uw voertuig. Controle met behulp van scanapparatuur is mogelijk voor de afvaart naar Groot-Brittannië. Na de controle ontvangt u hiervan een bewijs. De controle dient te worden uitgevoerd door het havenpersoneel
van de haven van vertrek, dus niet door de Britse autoriteiten.
Mochten er onverhoopt toch verstekelingen in een voertuig worden aangetroffen, dan is het raadzaam om een advocaat in te schakelen.
Brittannië’ voor de checklists en het artikel ‘Boetes vermijden voor
aan boord hebben van illegalen’ voor de Code of Practice.