Gevaarlijke stoffen

ADR
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR. Een aanvullende
vergunning kan nodig zijn voor het vervoer van sommige ADR klassen. Informatie en contactgegevens van de bevoegde instantie via deze link.

Rijverboden
Geen.

Bepalingen tunnels/bruggen
• Dartford-Thurrock Crossing: Er gelden restricties voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor info: 0044-(0)1322-221603 (Dartford River Crossing Ltd).
• Tyne Tunnel: Er gelden restricties voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor info: 0044-(0)1912624451 (Tyne&Wear).
Er kunnen meer tunnels en/of bruggen zijn waar restricties gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Men dient zich ter plaatse bij de autoriteiten te informeren.