Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen
Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading) geldt het volgende:
a. Alleen voor zeer uitzonderlijke transporten (totaalgewicht meer dan 150 ton, lengte vanaf 27,4 m en breedte meer dan 5 m) is men verplicht een ontheffing aan te vragen bij Department for Transport.
Voor contactgegevens zie Adressen. Behandelingsduur circa 8 weken.
b. Iedere politiepost langs de route dient ten minste twee volle werkdagen (zaterdagen en zon- en feestdagen tellen niet mee) vóór aanvang van het transport te zijn ingelicht (op een speciaal formulier)
indien:
• de totale breedte meer is dan 2,9 m, of
• de lengte van een aanhangwagen/oplegger inclusief een eventuele uitsteek van de lading meer is dan 18,65 m, maar niet meer dan 27,4 m, of de totale lengte van voertuig en lading inclusief eventuele uitsteek meer is dan 25,9 m, of
• het totaalgewicht meer is dan 80 ton, of
• de lading aan voor- of achterzijde meer dan 3,05 m uitsteekt
c. Iedere Highway and Bridge Authority langs de route moet worden ingelicht indien de maximum toegestane wiel- of asdruk of het maximum toegestane totaalgewicht wordt overschreden. Hiervoor geldt een termijn van ten minste twee volle werkdagen vóór aanvang van het transport.
Bedraagt het totaalgewicht meer dan 80 ton of is de breedte van het transport >4,3 m dan dient de kennisgeving tenminste vijf volle werkdagen (zaterdagen en zon- en feestdagen tellen niet mee) vóór aanvang van het transport in het bezit te zijn van de genoemde autoriteiten
De kennisgeving dient te geschieden op een speciaal formulier en vergezeld te gaan van
een ondertekende aansprakelijkheidsverklaring. Informatie en formulieren staan op de site van de Highways Authority: www.highways.gov.uk/esdal
Voor exceptionele transporten in Noord-Ierland dient een Abnormal Load Notification te worden ingediend bij The Police Service of Northern Ireland, Abnormal Loads Office, 2 Alexander Road, Castlereagh, Belfast BT6 9HH, Tel: 0044(0)2890 901313 Mob: 0044(0)7795 152396 (Martin Kerr) Fax: 0044 (0)2890 901251 Email: abloads@psni.pnn.police.uk
Web: http://www.psni.police.uk/index/departments/all-newpage/wide_loads.htm

Aangeraden wordt voor het inlichten van politie en andere autoriteiten gebruik te maken van de diensten van een douaneagent of van de Britse ontvanger of afzender van de goederen.

Rijverboden
Er geldt geen algemene rijverbodregeling voor exceptioneel transport.

Bepalingen tunnels/bruggen
Er geldt geen algemene rijverbodregeling bij tunnels/bruggen voor exceptioneel transport. Men dient zich bij de wegbeheerder te informeren.

Speciale voorschriften
Voor alle transporten waarbij de maximumafmetingen en/of -gewichten worden overschreden gelden speciale voorschriften op het gebied van de maximumsnelheid, markering en verlichting enz. Op voertuigen met overgewicht moet aan de voorzijde een zwart bord worden aangebracht van 40 cm breed en 25 cm hoog, waarop met witte letters STGO is vermeld (letters 10,5 cm hoog) en vervolgens het cijfer 1, 2 of 3 (cijfer 7 cm hoog) afhankelijk van de categorie waarin het transport valt.
Vervoer van ondeelbare lading met overgewicht wordt in drie categorieën ingedeeld:
• Categorie 1, totaalgewicht tot 46 ton
• Categorie 2, totaalgewicht van 38 tot 80 ton met een maximale aslast van 12,5 ton bij minimaal 5 assen
• Categorie 3, totaalgewicht van 80 tot 150 ton met een maximale aslast van 16,5 ton bij minimaal 6 assen
Voor toegestane maximumsnelheden, zie Verkeersvoorschriften.