Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Het internationale vervoer houdt zich aan de maximummaten en -gewichten die zijn vastgelegd in richtlijn 96/53/EG (zie hoofdstuk Regelingen achter in dit boek). Onderstaande maten en gewichten gelden voor voertuigen ingeschreven in Groot-Brittannië, deze zijn van toepassing in het nationaal vervoer. De maximumgewichten gelden bij cabotage.

Maten en gewichten
a. Hoogte ……………………………………………………………………….. niet vastgesteld1)
b. Breedte …………………………………………………………………………………….. 2,55 m
• koelvoertuigen
(minimale wanddikte 45 mm) …………………………………………………….. 2,60 m
c. Lengte
• motorwagen of aanhangwagen ………………………………………………… 12,00 m
• motorwagen-aanhangwagencombinatie ………………………………….. 18,75 m2)
• trekker-opleggercombinatie ……………………………………………………. 16,50 m3)
d. Enkele as …………………………………………………………………………………………………………… 10,00 ton
• aangedreven as …………………………………………………………………………………………………. 11,50 ton
e. Tandem-as
• asafstand minder dan 1 m …………………………………………………………………………………… 11,50 ton
• asafstand tussen 1 en 1,3 m ………………………………………………………………………………. 16,00 ton
• asafstand 1,3 m of meer …………………………………………………………………………………….. 18,00 ton
• asafstand 1,3 m of meer …………………………………………………………………………………….19,00 ton4)
f. Tandem-as (aanhangwagen/oplegger)
• asafstand minder dan 1 m …………………………………………………………………………………… 11,00 ton
• asafstand tussen 1 en 1,3 m ………………………………………………………………………………. 16,00 ton
• asafstand 1,3 m of meer …………………………………………………………………………………….. 20,00 ton
g. Tridem-as
• onderlinge afstand minder dan 1,3 m …………………………………………………………………… 21,00 ton
• onderlinge afstand 1,3 m of meer ………………………………………………………………………… 24,00 ton
h. Vrachtauto, afstand tussen de buitenste assen5)
• met 2 assen ……………………………………………………………….. minimaal 3,00 m ……………. 18,00 ton
• met 3 assen ……………………………………………………………….. minimaal 4,55 m ……………. 25,00 ton
• met 3 assen ……………………………………………………………….. minimaal 4,70 m …………… 26,00 ton4)
• met 4 of meer assen ……………………………………………………. minimaal 6,00 m ……………. 30,00 ton
• met 4 of meer assen ……………………………………………………. minimaal 6,40 m …………… 32,00 ton4)
i. Aanhangwagen, afstand tussen de buitenste assen5)
• met 2 assen ……………………………………………………………….. minimaal 3,33 m ……………. 20,00 ton
• met 3 of meer assen ……………………………………………………. minimaal 4,80 m ……………. 24,00 ton
j. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie
• met 3 assen ……………………………………………………………………………………………………..26,00 ton6)
• met 4 assen ……………………………………………………………………………………………………… 30,00 ton
• met 4 assen ……………………………………………………………………………………………………..36,00 ton6)
• met 5 of meer assen ………………………………………………………………………………………….40,00 ton6)
• met 6 of meer assen ………………………………………………………………………………………. 44,00 ton6+7)
k. Trekker, afstand tussen de buitenste assen5)
• met 2 assen ……………………………………………………………….. minimaal 3,00 m ……………. 18,00 ton
• met 3 of meer assen ……………………………………………………. minimaal 4,00 m ……………. 24,00 ton
l. Trekker-opleggercombinatie, afstand tussen het middelpunt
van de koppelpen en de achterste as van de oplegger 5)
• met 3 assen ……………………………………………………………….. minimaal 4,70 m ……………. 26,00 ton
• met 4 assen ……………………………………………………………….. minimaal 6,55 m ……………. 36,00 ton
• met 4 assen ……………………………………………………………….. minimaal 6,90 m …………… 38,00 ton8)
• met 5 of meer assen ……………………………………………………. minimaal 7,30 m ……………. 40,00 ton
• met 6 of meer assen ……………………………………………………. minimaal 7,45 m …………… 41,00 ton7)
• met 6 of meer assen ……………………………………………………. minimaal 8,00 m …………… 44,00 ton9)
m. Trekker (3 assen) met twee- of drie-assige oplegger bij vervoer
van een 40-voets-ISO-container in het gecombineerde rail/wegvervoer
of binnenvaart/wegvervoer ……………………………………………………………………………………. 44,00 ton
1) De hoogte is beperkt tot de vrije doorrijhoogte van viaducten en tunnels. Deze hoogte bedraagt 5,03 m (16 voet). De vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een voertuig dat hoger is. Alle voertuigen die een rijhoogte van meer dan 3 meter (9 voet en 10 inches) hebben of zouden kunnen hebben dienen in de bestuurderscabine een aanwijzing te hebben die de hoogte in voeten en inches aangeeft.
2) De maximum toegestane lengte bedraagt 18,75 m onder voorwaarde dat:
• de parallel met de lengteas van de maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruim te achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 15,65 m
• de parallel met de lengteas van de maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie niet meer bedraagt dan 16,40 m
3) De maximum toegestane lengte bedraagt 16,50 m, onder voorwaarde dat van de oplegger:
• de afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achter van de oplegger maximaal 12 m is • de horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger niet meer bedraagt dan 2,04 m
4) Mits de aangedreven as is voorzien van dubbellucht en luchtvering.
5) Is de afstand minder dan de genoemde minimale waarde, dan wordt het toegestane tonnage op de volgende manier bepaald:
• bij een vrachtauto met 2 assen: asafstand (in meters) x 6 = toegestane tonnage
• bij een vrachtauto met 3 assen:
asafstand tussen de buitenste assen (in meters) x 5,5 = toegestane tonnage
• bij een vrachtauto met 4 of meer assen:
• asafstand tussen de buitenste assen (in meters) x 5 = toegestane tonnage
• bij een aanhangwagen met 2 assen:
• asafstand (in meters) x 6 = toegestane tonnage
• bij een aanhangwagen met 3 of meer assen:
• asafstand tussen de buitenste assen (in meters) x 5 = toegestane tonnage
• bij een trekker, ongeacht het aantal assen:
• asafstand tussen de buitenste assen (in meters) x 6 = toegestane tonnage
• bij een trekker-opleggercombinatie met 3 of meer assen:
• afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en de achterste as van de
oplegger (in meters) x 5,5 = toegestane tonnage
Als bijvoorbeeld bij een aanhangwagen met 3 assen de afstand tussen debuitenste assen 4,5 m zou bedragen, dan zou deze 4,5 x 5 = 22,5 ton mogen wegen.
6) Mits de afstand tussen de achterste as van de vrachtauto en de voorste as van de aanhangwagen minimaal 3 m bedraagt
7) Mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• geen van de aangedreven assen overschrijdt de 10,5 ton en
• elke aangedreven as is voorzien van dubbellucht en luchtvering of elke aangedreven as, niet zijnde de stuuras, is voorzien van dubbellucht en
• geen van deze assen overschrijdt de 8,5 ton
8) Mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• de combinatie bestaat uit een 2-assige trekker en een 2-assige oplegger
• de trekker weegt niet meer dan 18 ton
• het totaal van de aslasten van de oplegger bedraagt niet meer dan 20 ton
• en de aangedreven as is voorzien van dubbellucht en luchtvering
9) 44 ton is toegestaan mits:
• 6 assen; 3 op trekker/motorwagen en 3 op oplegger/aanhangwagen (4+2 of 2+4 is niet toegestaan)
• maximum gewicht 10,5 ton op de aangedreven as
• oplegger/aanhangwagen voorzien van luchtvering
• minimaal Euro 2 motor

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
Lading mag aan de achterkant van het voertuig tot 1 m uitsteken. Een achteruitsteek tussen 1 en 2 m moet duidelijk zichtbaar zijn voor de overige weggebruikers. Aan de voorzijde mag de lading tot 2 m uitsteken en moet duidelijk zichtbaar zijn voor de overige weggebruikers. Het aanbrengen van een markeringsbord is pas verplicht als de lading tussen 2 en 3,05 m uitsteekt. Bij een uitsteek van meer dan 5 m moeten tevens markeringsborden aan de zijkant worden aan gebracht. Boven de 3,05 m moet het transport bij de politie worden aangemeld en is be geleiding verplicht. (art. 87(7) Roads Vehicles Construction & Use Regulations 1986 en de paragrafen 1, 2, 3, 4 van Schedule 12 van de C&U Regs.).
Aanwezigheid van een bijrijder is verplicht wanneer de lading aan de achterzijde meer dan 3.05 m uitsteekt of aan de voorzijde meer dan 2 m uitsteekt.
Een lege container wordt als lading beschouwd. Zodra zich lading in de container bevindt, dan wordt deze beschouwd als integraal deel van de trailer en mag hij niet uitsteken.